2017 / Valokeilassa

Suomen Ilmailumuseo - vapaaehtoistoiminnan edelläkävijä

Anu Niemelä

Suomen Ilmailumuseon juuret ovat syvällä vapaaehtoistoiminnassa, sillä museo on aikoinaan perustettu vapaaehtoisjärjestön voimin. Vaikka museo on jo parikymmentä vuotta ollut säätiön alaisuudessa, on vapaaehtoistyön vahva perinne säilynyt. Vuoden 2016 aikana museossa työskenteli kaiken kaikkiaan 175 vapaaehtoista, joiden yhteenlaskettu työpanos oli 10 322 tuntia.
Vapaaehtoistoiminta 1-2
Enemmän kuin joka kolmas Suomen ammatillisesti hoidetuista museoista tarjosi vapaaehtoistoimintaa vuonna 2016. Luku on ollut kasvussa viime vuosina. Esimerkiksi vuoteen 2012 verrattuna vapaaehtoistoimintaa tarjoavien museoiden määrä on kasvanut 28 %. Lähde: Museotilasto 2012–2016.
Kuva: Museovirasto
Vapaaehtoistoiminta 3
Vapaaehtoisten työpanos Suomen ammatillisesti hoidetuissa museoissa vuonna 2016 oli yhteensä 40 228 työtuntia, mikä tekee noin 26 henkilötyövuotta. Keskimäärin vapaaehtoisten työpanos yhtä museota kohden oli 694 tuntia vuodessa. Viiden vuoden ajanjaksolla vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos on kasvanut jopa 47 %. Lähde: Museotilasto 2012–2016.
Kuva: Museovirasto

VAPAAEHTOISTOIMINTA VAATII museolta aikaa ja suunnittelua. Konkreettisina toimenpiteinä Suomen Ilmailumuseo on esimerkiksi nimennyt vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin ja vastaavat työnohjaajat museon henkilökunnasta. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on myös nostettu museon yhdeksi strategiseksi painopisteeksi.

Vapaaehtoistoiminta 4
Ei-ammatillisesti hoidettuja paikallismuseoita ylläpidetään pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Esimerkiksi vuonna 2015 paikallismuseokyselyyn vastanneissa 247 museossa vapaaehtoisten työpanos oli yhteensä 108 329 työtuntia, mikä tekee keskiarvoksi 439 tuntia per paikallismuseo. Lähde: Paikallismuseokysely 2015. Kuva: Museovirasto.
Arkistovapaaehtoiset
Ilmailumuseon arkistovapaaehtoiset Eero Jaskanen (vas.) ja Heikki Pullinen tunnistamassa valokuvia. Miehillä on vuosikymmenien kokemus ja ihmistuntemus siviili-ilmailun alueelta.
Kuva: Tapio Juutinen
Oikean Ylasiiven Karjen Korjausta
Ilmailumuseon Tiistaikerholaisia korjaamassa Haukka-hävittäjän siipeä. Kuvassa vas. Leo Anttola ja Mikko Jaakkola.
Kuva: Lassi Karivalo

SUOMEN ILMAILUMUSEOSSA vapaaehtoiset pääsevät tekemään hyvin erilaisia töitä omasta kiinnostuksesta ja osaamisesta riippuen. Työtehtävinä on ollut esimerkiksi alusten entisöintiä, valokuva-arkiston luettelointia ja digitointia sekä vedenalaisten ilma-alushylkyjen kartoittamista. Osa tehtävistä vaatii erikoisosaamista, ja ilmailualan ammattilaisten ja harrastajien lisäksi toiminnassa onkin mukana mm. tietokoneharrastajia sekä sukeltajia. Yhteistä kaikille on kiinnostus ilmailuun ja ilmailuhistoriaan.

Suomen Ilmailumuseon näyttelypäällikkö Valeri Saltikoff arvelee, että Ilmailumuseon vapaaehtoistyön suosion syy voi olla se, että ilmailuhistoriassa talkootyöllä ja yhdessä tekemisellä on iso merkitys. Museon teettämässä kyselyssä vapaaehtoiset nostivat tärkeäksi toimintaan motivoivaksi tekijäksi sosiaaliset suhteet. Lisäksi mielekäs ja merkityksellisenä pidetyn työn tekeminen tuo elämään lisää sisältöä. Vaikka vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, on Saltikoffin mielestä tärkeää, että työpanosta arvostetaan ja siitä myös kiitetään. ”Vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatioaste on yleisesti ottaen korkea – he osallistuvat toimintaan sen sisällön, eivät palkkioiden ja muiden ulkopuolisten vaikuttimien motivoimana.”

Kaivopuiston lentonäytös
Suomen historian suurin yleisötapahtuma, Kaivopuiston lentonäytös 9. kesäkuuta 2017 toteutettiin suurelta osin Suomen ilmailumuseon vapaaehtoistyön voimin.
Kuva: Tuomas Pietinen
Markku Kyyronen
Asuntomessuille puhdistetun Douglas DC-3 -koneen eli ”Lokin” roll-out Suomen ilmailumuseolla kesäkuussa 2015. Koolla projektiin osallistuneet vapaaehtoiset, museonjohtaja Markku Kyyrönen puhuu.
Kuva: Suomen ilmailumuseo

Suomen Ilmailumuseo on koonnut kokemuksistaan Vapaaehtoistoimintaa kehittämään -oppaan yhdessä Kansalaisareena ry:n kanssa. Opas pohjautuu Ilmailumuseon Yhteisöpalvelut museoissa -hankkeeseen, johon museo sai Museovirastolta museoiden innovatiivisiin hankkeisiin tarkoitettua avustusta vuonna 2016. Tutustu oppaaseen: Vapaaehtoistoimintaa kehittämään – opas ammatillisille museoille

Lue lisää vapaaehtoistyön merkityksestä museoissa: Tilastokortti 4: Museoiden henkilökunta 2016

Tekstiä varten on haastateltu Suomen Ilmailumuseon näyttelypäällikkö Valeri Saltikoffia.
Suomen Ilmailumuseo toimii ilmailualan valtakunnallisena erikoismuseona. Museon kokoelmien painopisteenä on Suomen ilmailu sekä suomalaisten suunnittelemat ja käyttämät lentokoneet. Museo sijaitsee Vantaan Aviapoliksen alueella, Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydess
ä.