2017 / Valokeilassa

Vedenalaiset maailmat avautuvat

Niko Anttiroiko

Meriarkeologinen tutkimus on mullistunut viime vuosina fotogrammetriaan perustuvien nykyaikaisten dokumentointimenetelmien myötä. Tämän tekniikan avulla valokuvista ja videoista voidaan tehdä erittäin tarkkoja 3D-mallinnuksia, mikä mahdollistaa hylkyjen ja muiden vedenalaisten muinaisjäännöskohteiden nopean ja yksityiskohtaisen dokumentoinnin. Fotogrammetria onkin noussut lyhyessä ajassa yhdeksi meriarkeologian tärkeimmistä dokumentointimenetelmistä.

MUSEOVIRASTON MERIARKEOLOGISISSA kenttätöissä fotogrammetria otettiin laajemmin käyttöön vuonna 2016, jonka jälkeen menetelmää on käytetty lähes kaikilla tutkituilla kohteilla. Fotogrammetrian avulla 3D-malleja on mahdollista tuottaa vanhoistakin kuva-aineistoista, kunhan saatavilla oleva kuvamateriaali on riittävän korkeatasoista.

Hylyistä tehdyt 3D-mallit palvelevat monia tarkoituksia. Ne tarjoavat uusia korkeatasoisia aineistoja tutkimuksen ja suojelun tarpeisiin sekä tuovat monet vedenalaiskohteet ensimmäistä kertaa helposti saavutettaviksi muillekin kuin laitesukelluksen harrastajille.

Meriarkeologiassa 3D-malleista on merkittävää hyötyä erityisesti kokonaisuuksien hahmottamisen kannalta. Rajallisen näkyvyyden vuoksi veden alla on yleensä mahdollista nähdä vain pieni osa tutkittavasta kohteesta kerrallaan. Usein 3D-malli onkin käytännössä ainoa keino ”nähdä” vedenalaiskohteet yhtenä kokonaisuutena. Tämän ansiosta 3D-malleja voidaan käyttää apuna sukelluksille valmistauduttaessa. Ne helpottavat esimerkiksi sukellusreitin suunnittelua ja parantavat sukellusturvallisuutta.

3D-MALLINNUKSET TUOVAT uusia haasteita digitaalisten aineistojen säilyttämiselle ja saataville asettamiselle. Fotogrammetriaa ja 3D-aineistoja koskevat käytännöt ovatkin kulttuuriperintöalalla vasta muodostumassa. Selvää on kuitenkin, että

3D-mallien ja muiden digitaalisten aineistojen merkitys kasvaa tulevaisuudessa menetelmien kehittyessä entisestään. Fotogrammetrian käyttö meriarkeologisissa kenttätöissä tuo Museovirastoon arvokasta osaamista ja kokemusta, josta on apua digitalisaatioon liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.