2018 / Valokeilassa

Kaupunkikuvan muutos herätti arkkitehdit elokuvan tekoon

Iida Kalakoski

Kaupunkiympäristön kiivas muutostahti herättää Tampereella monenlaisia tunteita. Kaupungin keskusta on myllerryksessä raitiotietyömaan vuoksi ja uudet tornitalot muuttavat kaupungin silhuettia ja tuttuja näkymiä. Tamperelaiset arkkitehdit käynnistivät kesällä elokuvahankkeen, jonka tarkoituksena on nostaa esiin rakennusperinnön merkitys muuttuvassa kaupungissa.

Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n paikallisosaston, TamSAFA:n puheenjohtajan Eeva Korhosen mielessä oli jo useamman vuoden ajan kytenyt ajatus haastatella arkkitehteja, jotka ovat toimineet Tampereella ja pyytää heitä kertomaan työstään julkisesti. Tänä vuonna SAFA:lla on rakennusperinnön teemavuosi, ja sen myötä oli mahdollista hakea projektiavustusta tälle hankkeelle. Säilynyt rakennusperintö Tampereella ja sen merkitys voimakkaasti muuttuvassa kaupungissa tuntu mielenkiintoiselta aiheelta haastatteluille ja niin teema tarkentui. Hanke toteutettiin pääosin vapaaehtoisvoimin melko vaatimattomalla budjetilla. Palkattua työvoimaa oli ainoastaan kuvaajana ja editoijana toiminut kuvataiteilija (amk) Mikko Silvennoinen.

Elokuvassa haastatellaan kahta restauroinnin alalla pitkään toiminutta arkkitehtia, Hanna Lyytistä ja Lasse Kosusta, entistä Arkkitehti-lehden päätoimittajaa, arkkitehti Jorma Mukalaa sekä rakennusperinnön tutkijaa, arkkitehti Iida Kalakoskea.

Elokuvaa varten kuvattiin neljä haastatteluvideota, joissa arkkitehdit kuvasivat suhdettaan esittelemiinsä rakennuksiin ja kertoivat näkemyksiään rakennussuojelusta ja tamperelaisen kaupunkikuvan kehittymisestä. Elokuvan teon toisessa vaiheessa arkkitehdit katsoivat yhdessä haastatteluista koostetut videot ja keskustelivat niissä esiin nousseista teemoista. Lyytinen ja Kosunen arvioivat elokuvassa tamperelaisen rakennussuojelun kehittymistä oman restaurointiarkkitehtiuransa aikana, Mukala ja Kalakoski taas arvioivat kaupunkikuvan muutoksia opettajina ja kirjoittavina arkkitehteina.

Img 20180821 145410
Elokuvan keskusteluosuutta kuvatessa käytettiin keskustelun virikkeenä aiemmin kuvattuja kohde-esittelyjä. Kuvassa keskustelijat Iida Kalakoski, Jorma Mukala, Hanna Lyytinen ja Lasse Kosunen tutustuvat yhteen videoista.
Kuva: Eeva Korhonen
Img 20180821 151012
Kuvaustauolla keskustelemassa haaastateltavien lisäksi TamSAFA:n puheenjohtaja Eeva Korhonen, elokuvan ohjaaja ja alkuperäisen idean äiti.
Kuva: Mikko Silvennoinen

Elokuvan viitekehykseksi muodostui kiivas muutostahti, joka muokkaa tamperelaista kaupunkikuvaa. Raitiotietä, tornitaloja ja kauppakeskuksia rakennetaan yhtä aikaa Tampereen keskeisille paikoille ja ympäristö muuttuu ennen näkemättömällä vauhdilla. Rakennusperinnön puolustaminen ja sen merkityksestä puhuminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Muutos kaipaa rinnalleen pysyvyyttä ja historiallisia rakennuksia. Elokuvassa korostunut muutoksen teema kiteytyi lopulta myös elokuvan nimeen: ”Tampere muuttuu, mikä säilyy? Näkökulmia kaupunkimme rakennusperintöön”.

Rakennusperintö itsessään ilmentää muutosta, kun oman aikansa moderni muuttuu ajan saatossa historiallisiksi kerrostumiksi. Elokuvassa pohditaan myös kaupunkikuvaan ja rakennusperintöön kohdistuvien muutosten hallintaa sekä rakennussuojelun ja restaurointiperiaatteiden muotoutumista. Lasse Kosusen iloitsee elokuvassa siitä, että hänen uransa aikana rakennussuojelu on juurtunut osaksi tamperelaista kulttuuria ja toimintatapaa. Toisaalta talouden kasvusuhdanteet ja niiden nostattamat rakennus- ja purkuaallot huolestuttavat keskustelijoita. Rakennussuojelun toteutumisen edellytyksenä nähdään rakennusperinnön lukutaito, jota kaivataan niin ammattilaisilta kuin suurelta yleisöltä.

Elokuvan ensinäytös oli täpötäydessä elokuvateatteri Niagarassa Tampereen päivänä 30.9. klo 14.00. Myöhemmistä esitysajoista voi esittää tiedusteluja Eeva Korhoselle: eeva.korhonen@arkkitehditlsv.fi.

20180628 135026
Arkkitehti Jorma Mukala oli valinnut suosikkikohteekseen Reima Pietilän suunnitteleman Kalevan kirkon. Kuva: Eeva Korhonen.