2019 / Valokeilassa

Pysy kartalla!

Miikka Haimila

Missä olikaan Salpalinja, Verlan tehdasalue tai Markkinan kivikautinen asuinpaikka? Museoviraston digitaalisesta karttapalvelusta löydät niin Suomen maailmanperintökohteet, perinnemaisemat, suojellut rakennukset kuin muinaismuistotkin. Museovirasto kerää jatkuvasti lisää tietoa rakennusperinnöstä ja arkeologisista kohteista. Uusimmat tiedot lisätään karttapalveluun, joka on kaikkien vapaasti käytettävissä.

Museoviraston digitaalisessa karttapalvelussa on helppo tutustua suojeltaviin rakennuksiin ja arkeologisiin kohteisiin. Kartalla voi tarkastella kodin lähiympäristöä tai vaikkapa kesämökin maastoa ja sitä, mitä historiallisia rakenteita ja kulkuväyliä tai muinaisjäännöksiä niiden läheltä löytyy. Opettajat ja oppilaat voivat etsiä, löytyykö paikkakunnalta merkkejä muinaisesta asutuksesta tai mitkä rakennukset ovat suojeltuja omassa kaupungissa. Kaikki nämä kohteet ovat osa kulttuuriympäristöämme.

Museoviraston karttapalvelu löytyy internetissä osoitteesta kyppi.fi/kartta. Kulttuuriympäristökohteita voi katsoa esimerkiksi peruskartan tai ilmakuvan päällä, ja palvelusta voi hakea kohteita myös nimellä. Kartan kohteista on suora linkki Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkuna -palveluun, josta pääsee lukemaan lisätietoja.

Markkinan kivikautinen asuinpaikka on Enontekiöllä ja Verlan tehdasalue Kouvolassa

Taustakartalle on tarjolla katseltavaksi erilaisia Museoviraston tuottamia aineistoja. Suojeltavien rakennusten, perinnemaisemien ja rakennettujen ympäristöjen tiedot ovat peräisin Museoviraston rekistereistä ja inventoinneista, joihin on koottu valtakunnallisesti merkittäviä ja erityislainsäädännöllä suojeltuja kohteita. Tällaisia ovat mm. Teiskon kirkko ja Teiskolan kartano Tampereella, jotka kuuluvat valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon, sekä Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluva Verlan tehdasalue Kouvolassa.

Museoviraston aineistojen lisäksi karttapalvelussa on myös joidenkin maakuntamuseoiden rakennusinventointiaineistoja. Esimerkiksi Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannasta löytyy maisema-alueita ja rakennuksia.

Arkeologisista kohteista nähtävissä ovat kaikki Manner-Suomen tunnetut kiinteät muinaisjäännökset ja tietoja muista arkeologisista kohteista. Ahvenanmaan muinaisjäännöksiä voi katsoa kartalla maakuntahallinnon verkkosivujen kautta. Kiinteät muinaisjäännökset ovat suojeltuja arkeologisia kohteita, kuten Hakoisten linnavuori Janakkalassa tai Enontekiön Markkinan kivikautinen ja historiallinen asuinpaikka. Lisäksi kartalla voi tarkastella muita arkeologisia kohteita, esimerkiksi lähihistoriaan liittyviä paikkoja kuten Salpalinjaa.

181204 181119 Kyp Esite Malli 2 Web
Olavinlinnan karttamalli. Kuvankäsittely: Ilari Järvinen.

Museoviraston karttapalvelu on vapaasti käytettävissä

Kulttuuriperinnön kohteita voi selailla pelkästä mielenkiinnosta, mutta samalla voi etsiä sopivia retkikohteita joko omien liikuntareittien lähistöltä tai aivan uusilta alueilta. Valokuvauksen harrastajat voivat löytää karttapalvelun avulla tiensä upeiden kulttuurimaisemien äärelle. Karttamerkintöjä voi jakaa, joten hyvästä retkikohteesta on helppo kertoa kaverillekin. Palvelun karttakuvia saa vapaasti tallentaa omalle koneelleen tulostettavaksi tai muuta jatkokäyttöä varten, sillä Museoviraston paikkatiedot on julkaistu Creative Commons CC By 4.0 -lisenssillä Esimerkiksi sukututkijat tai paikallishistorian tutkijat voivat tätä kautta kuvittaa työtään.

Museovirasto kerää jatkuvasti lisää tietoa rakennusperinnöstä ja arkeologisista kohteista. Lisätietoja kohteista tai palautetta karttapalvelusta voi lähettää verkkosivulla. Uudet tiedot lisätään karttapalveluun, ja ne päätyvät kaikkien yhteiseen käyttöön.

Lähteet

Museoviraston karttapalvelu

Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkuna

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Maailmanperintökohteet Suomessa

Asiasanat: Museoviraston karttapalvelu, kartat, kartta, paikkatietopalvelu, arkeologiset kohteet, muinaismuistot, muinaisjäännökset, rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, rakennusperintö, Suomen maailmanperintökohteet

Pääkuvan tiedot: Esimerkki karttapalvelusta. Kuvankäsittely: Ilari Järvinen.