2021 / Kulttuuriperinnön kasvo

Suomen vanhin arkkitehtuurikirjasto

Jarkko Sinisalo

Yleisten rakennusten intendentinkonttori vastasi Suomen suuriruhtinaskunnassa julkisten rakennusten suunnittelusta. Ensimmäiset päälliköt, arkkitehdit Carlo Bassi (1810–1824) ja C. L. Engel (1824–1840) ostivat konttoriin arkkitehtuurikirjallisuutta. Sadan vuoden aikana rakennushallinnon virastokirjastosta kasvoi ainutlaatuinen arkkitehtuurikirjojen kokoelma. Historiallinen kirjakokoelma, joka luovutettiin Museovirastolle vuonna 1985, on käytettävissä tutkimukseen Museoviraston kirjastossa.

1800-luvulta säilyneet erikoisalojen kirjakokoelmat ovat Suomessa harvinaisia. Yksi tällainen on rakennushallinnon entinen virastokirjasto vuonna 1810 perustetun intendentinkonttorin ja sitä seuranneen rakennusylihallituksen ajoilta. Vuonna 1985 rakennushallitus luovutti Museovirastolle tuon maassamme ainutlaatuisen kokoelman vanhaa ulkomaista, enimmäkseen saksalaista ja ranskalaista arkkitehtuurikirjallisuutta. Kokoelma on säilynyt eheänä kokonaisuutena, ja sen karttumisen vaiheet ovat pääasiassa tiedossa.

Virastokirjastoa kootaan

Kirjaston alku oli vaatimaton. Ensimmäiset intendentit, arkkitehdit Carlo Bassi ja C. L. Engel, hankkivat konttoriin jonkin verran arkkitehtuurin peruskirjallisuutta, planssiteoksia ja kuparipiirroksia. Hankinnat tehtiin konttorin yleisillä käyttövaroilla. Tärkeimmät ostot tehtiin Engelin toimikaudella (1824–1840) Pietarista. Enimmäkseen ostettiin kalliimpia teoksia.

Valtaosa 1800-luvun alkupuolella harvalukuisen arkkitehtikuntamme tarvitsemasta kirjallisuudesta sisältyi arkkitehtien yksityiskirjastoihin. Bassin kaudelta (1810–1824) virastokirjastossa on yhä tallella ensimmäinen Suomessa valtion kustannuksella arkkitehtien käyttöön hankittu ammattialan teos: Roomassa 1770 painettu opus Il Vignola illustrato, jonka Bassi osti konttoriinsa turkulaiselta kirjakauppiaalta vuonna 1820.

Rakennushallinnon virastokirjasto perustettiin varsinaisesti 1840-luvun alussa, kun intendentinkonttorille myönnettiin tukevahko vuotuinen määräraha kirjaston muodostamiseksi. Hankinnat käynnistyivät viipymättä vastikään intendentin virassa aloittaneen saksalaisen arkkitehdin E. B. Lohrmannin johdolla. Hankintamääräraha säilyi viraston käytössä myös intendentinkonttoria seuranneen rakennusylihallituksen aikana.

Arkkitehti Charles Bassi
Arkkitehti Carlo Bassi (1772 – 1840) nimitettiin Yleisten rakennusten intendentinkonttorin ensimmäiseksi päälliköksi vuonna 1810. Torinossa syntynyt Bassi suoritti arkkitehtiopintonsa Tukholman taideakatemiassa. Öljymaalaus on tuntemattoman italialaisen taiteilijan tekemä.
Kuva: P. O. Welin / Historian kuvakokoelma / Museovirasto, kuvanumero HK10000:1437
Arkkitehti Carl Ludvig Engel
Arkkitehti Carl Ludvig Engel johti Intendentinkonttoria vuosina 1824–1840. Painokuva J. E. Lindhin öljymaalauksesta.
Kuva: Historian kuvakokoelma / Museovirasto, kuvanumero HK10000:4212
Roomassa 1770 painettu Il Vignola illustrato -teoksen nimilehti
Intendentinkonttorin kirjakokoelman ensihankinta oli Roomassa 1770 painettu Il Vignola illustrato. Konttori osti teoksen turkulaiselta kirjakauppiaalta vuonna 1820 ja saman tien sidotutti sen näyttäviin vasikannahkaisiin kansiin. Kuvassa teoksen nimiölehti.
Kuva: Soile Tirilä / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero RHO125646:4
G. B. Piranesin etsaus
Intendentinkonttoriin ostettiin vuonna 1824 Pietarista isohko valikoima G. B. Piranesin etsauksia. Eräs näistä hankinnoista (kuvassa) kuului sarjaan Della Magnificenza ed Architettura de´ Romani (alunperin julkaistu 1760-luvulla), joka käsitteli antiikin Rooman rakennustaidetta.
Kuva: Soile Tirilä / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero RHO125646:31

Ajantasaista tietoa rakentamisesta

Tämän päivän näkökulmasta kokoelman päämerkitys on siinä, että se muodostuu liki vuosisadan mittaan tehdyistä hankinnoista. Kokoelma antaa käsityksen maassa toimineiden arkkitehtien eri aikoina käyttöönsä tarvitsemasta kirjallisuudesta. Rakennushallinnon entinen virastokirjasto kertoo arkkitehtuurialan vahvistumisesta Suomessa 1800-luvulla.

Kirjastoa kartutettiin järjestelmällisesti vuotuisin hankinnoin. Alkuaikoina kokoelman aukkokohtia paikattiin takautuvasti ulkomaisista antikvariaateista. Ulkomailta tilattiin ammattialan aikakauslehtiä. Oppikirjoja ja alkeisteoksia ostettiin intendentinkonttorissa harjoitetun arkkitehtiopetuksen tarpeisiin.

Kirjastohankintojen avulla oli saatavissa mahdollisimman ajantasaista tietoa alan kansainvälisestä kehityksestä. Asian merkitystä korostaa se, että täkäläisten arkkitehtien tutustumis- ja opintomatkat ulkomaille yleistyivät vasta 1800-luvun jälkipuolella.

D. Gillyn moniosainen Handbuch der Land-Bau-Kunst rakentamisen käsikirja
Alunperin Berliinissä 1792–1800 julkaistu ja useana painoksena ilmestynyt D. Gillyn moniosainen Handbuch der Land-Bau-Kunst oli vuosikymmeniä käyttökelpoisuutensa säilyttänyt rakentamisen käsikirja. Teos hankittiin Intendentinkonttoriin Berliinistä 1843. Kuvassa tyypillinen aukeama teoksen havainnollisesta kuparipiirroskuvituksesta.
Kuva: Soile Tirilä / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero RHO125646:16
Kuvitusta uutta berliiniläistä sairaalarakennusta käsitelleeseen teokseen
Intendentinkonttorin ja sitä seuranneen Yleisten rakennusten ylihallituksen aikana kirjastoon hankittiin runsaasti saksankielisiä teoksia, jotka esittelivät aikalaisia julkisia rakennuksia niin arkkitehtuurin kuin rakennustekniikan kannalta. Kuvitusta uutta berliiniläistä sairaalarakennusta käsitelleeseen teokseen (T. Stein, Das Krankenhaus der Diakonissen-Anstalt Bethanien zu Berlin, Berlin 1850). Hankittu Berliinistä 1857.
Kuva: Soile Tirilä / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero RHO125646:29

Tietolähde rakentamisen historiaan

Pitkään kartutetun ja alkupäästä hiljakseen vanhentuneen virastokirjaston tarkastelu havainnollistaa monenlaisia muutoksia ja kehityspiirteitä rakennushallinnon toimikentässä, arkkitehtuurikehityksessä ja julkaisutoiminnassa. Uusklassismin aikakautta seurasi tyylimieltymysten monipuolistuminen. Julkaisutoiminnassa käsiteltiin entistä useammin oman ajan rakennuskohteita.

Arkkitehtuurihistorian tutkimuksen kannalta kysymyksessä on Suomessa poikkeuksellinen kirjakokoelma. Rakennustutkimuksen ja restauroinnin näkökulmasta huomionarvoisia ovat mm. mallikirjat ja meilläkin käytettyjen rakentamisen menetelmien, välineiden ja materiaalien kehitystä valaiseva kirjallisuus.

Rakennushallinnon entinen virastokirjasto on kirja- ja kirjastohistoriallinen monumentti. Tiedonlähteenä se on omiaan tukemaan vanhemman rakennuskulttuurimme vaalimista ja ymmärtämistä.

C. L. Reinholdin teos Architectura forensis I–II
C. L. Reinholdin teos Architectura forensis I–II, Münster & Osnabrück 1784-1785, hankittiin Intendentinkonttoriin Berliinistä 1856. Kuva: Soile Tirilä / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero RHO125646:24.

Linkit:

Museoviraston kirjaston rariteettikokoelmat

Arkkitehti Charles (Carlo) Bassi

Arkkitehti Carl Ludvig Engel

Kirjallisuutta:

Katalog öfver Böcker och Planschvärk tillhöriga Öfverstyrelsens för allmänna
byggnaderna i Finland Bibliotek. II. Upprättad våren 1893. Helsingfors 1893.

Jarkko Sinisalo: Arkkitehtuurikirjoja Euroopan laidalla. Arkkitehtien
ammattikirjallisuus Suomen rakennushallinnon piirissä erityisesti Intendentinkonttorin
aikakaudella (1810–1865). Kokoelmahistoriaa ja aineistoluetteloita.
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 29, Helsinki 2006.

Asiasanat: arkkitehtuuri, arkkitehdit, kirjallisuus, arkkitehtuurikirjallisuus, arkkitehtuurikirjat, kirjastot, historialliset kirjastot, Museovirasto, Museoviraston kirjasto, yleisten rakennusten intendentinkonttori, Yleisten rakennusten ylihallitus, rakennushallitus, rakennushallituksen historiallinen kirjasto

Pääkuvan tiedot: C. L. Reinholdin teos Architectura forensis I–II, Münster & Osnabrück 1784-1785, hankittiin Intendentinkonttoriin Berliinistä 1856. Kuva: Soile Tirilä / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero RHO125646:24