2021 / Valokeilassa

Suuri seikkailu Wuorion arkistossa

Paula Mäkelä

Salomo Wuorion maalausliikkeestä (1890–2010) tilattiin lasi- ja koristemaalauksia julkisiin ja yksityisiin rakennuksiin, tapetteja, kipsikoristeita, valomainoksia, mainoskilpiä ja lavasteita. Suomen suurimman koristemaalaamon arkisto satoine luonnoksineen lahjoitettiin Museoviraston Kuvakokoelmille 2019. Kirkkotaiteen ja -arkkitehtuurin tutkija, filosofian tohtori Paula Mäkelä selvitti ainutlaatuista kokoelmaa Gerda ja Salomo Wuorion säätiön apurahalla. Hän sanoo, että työ oli suuri seikkailu.

Helsinkiläisen Salomo Wuorion maalausliikkeen (1890–2010) vaikutus näkyy edelleen monissa julkisissa ja yksityisissä arvorakennuksissa kautta koko Suomen. Useita satoja koriste- ja lasimaalausluonnoksia sisältävä Wuorion arkisto valaisee ainutlaatuisella tavalla Suomen merkittävimmän maalausliikkeen toimintaa. Arkisto tuo kallisarvoisen lisän erityisesti suomalaisen rakennusperinnön historian, arkkitehtuurin, kirkkotaiteen sekä rakennetun kulttuuriympäristön tutkimukselle. Wuorion arkisto lahjoitettiin syksyllä 2019 Museoviraston Kuvakokoelmiin. Aineiston konservointi- ja dokumentointiprojekti toteutettiin Gerda ja Salomo Wuorion säätiön varoilla.

FT Paula Mäkelä luetteloi luonnospiirroksia
FT Paula Mäkelä luetteloi Wuorio-projektissa puhdistettuja luonnospiirroksia. Kuvassa on Fazerille suunniteltujen mainoskuvien luonnoksia.
Kuva: Ilari Järvinen / Museoviraston Kuvakokoelmat
Taiteilija Fritz Hilbert koristelee seinäkaappia
Taiteilija Fritz Hilbert koristelee seinäkaappia S. Wuorion maalausliikkeen ateljeessa Unioninkadulla Helsingissä 8.2.1943.
Kuva: Viljo Pietinen / Historian kuvakokoelma / Museovirasto, kuvanumero HK19670603:47447

Apua rakennusten restaurointiin

Vuonna 1890 toimintansa aloittanut maalausliike oli Suomen johtava koristemaalaushankkeita toteuttanut yritys. Monet kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset saivat kuvakoristelun. Useat maalauksista ovat jo väistyneet uusien tieltä, mutta niiden historia on tallentunut kymmeninä luonnoksina arkistomateriaalin joukkoon. Aineisto sisältää useita näyttäviä koristemaalausluonnoksia, jotka alkuperäisine värisuunnitelmineen saattaisivat toimia apuna esimerkiksi konservointien yhteydessä. Arkistossa on myös sellaisia koristemaalauskohteita, joiden kohde on jäänyt tuntemattomaksi. Kuvakokoelmiin luetteloitu materiaali odottaakin tutkijoilta tulevia täydennystietoja.

Aineistoon tutustuminen on suuri seikkailu! Koristemaalauskokoelman helmiä ovat vanhoihin helsinkiläisravintoloihin suunnitellut lasimaalaukset sekä liikeyritysten nostalgiset mainoskuvat. Wuorion kilpimaalaamossa toteutettujen valo- ja mainoskilpisuunnitelmien mukana voi tehdä mielenkiintoisen aikamatkan vanhan Helsingin ytimeen. Vain mielikuvitus on rajana aineiston hyödyntämiseen tulevaisuuden eri käyttötarkoituksissa.

Toinen Svenska Klubbenin ikkunan kahdesta keskusmaalauksesta
Toinen Svenska Klubbenin ikkunan kahdesta keskusmaalauksesta. Kokoelman helmiä ovat vanhoihin helsinkiläisravintoloihin suunnitellut lasimaalaukset.
Kuva: Matti Kilponen / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero KY162:923
Toinen Svenska Klubbenin ikkunan kahdesta keskusmaalauksesta
Toinen Svenska Klubbenin ikkunan kahdesta keskusmaalauksesta. Kokoelman helmiä ovat vanhoihin helsinkiläisravintoloihin suunnitellut lasimaalaukset.
Kuva: Matti Kilponen / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero KY162:1071
Näyte arvokkaasta Dipinti murali di Pompei -planssikokoelmasta
Näyte arvokkaasta Dipinti murali di Pompei -planssikokoelmasta. Wuorion maalaamolla oli käytettävissään vaikuttava mallikirja-aineisto.
Kuva: Matti Kilponen / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero KY162:1518
Arkkitehti Onni Johannes Ermalan elokuvateatterisuunnitelma
Arkkitehti Onni Johannes Ermalan (1904–1958) elokuvateatterisuunnitelma vuodelta 1937. Wuorion arkistoaineistoissa on paljon luonnoksia, joiden kohde on jäänyt tuntemattomaksi. Tiedot täydentyvät, kun tutkijat pääsevät selaamaan Kuvakokoelmien aineistoa.
Kuva: Matti Kilponen / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero KY162:1213

Wuorion maalaamon toiminta laajeni pian koskemaan myös muotiin tullutta lasimaalaustaidetta. Julkisiin rakennuksiin tehtyjen lasimaalaustöiden kysyntä oli vilkkainta 1900-luvun alussa. Suunnittelijoina toimivat paitsi Wuorion maalausliikkeen johtavat mestarit myös aikakauden tunnetuimmat taiteilijat ja arkkitehdit, esimerkiksi Eric O.W. Ehrström, Birger Hahl, Paavo Leinonen, Bruno Tuukkanen, Antti Salmenlinna, Eliel Saarinen, Erik O.W. Ehrström, Olga Ehrström, Lennart Segerstråle, Ilmari Launis, Alvar Cavén, Akseli Gallen-Kallela ja Oskar Elenius. Tilaajina olivat suuret liikeyritykset, kuten pankit, vakuutusyhtiöt ja teollisuusyritykset. Myös eri kulttuuriorganisaatioihin, kuten museoihin ja teattereihin, tahdottiin uuden muotivirtauksen mukaisia lasiteoksia. Tilaustöihin ammennettiin ideoita lähinnä ulkomailta hankitusta mallikirjoista. Kattava kokoelma aikakauden merkittävimmästä mallikirjallisuudesta on valtakunnallisestikin arvokas.

Tuhoutuneiden kirkkojen lasimaalausten jäljillä

Lasimaalaustilausten painopiste siirtyi 1900-luvun alkuvuosikymmenillä koskemaan erityisesti sakraalirakennuksia. Valtaosa Wuoriolla toteutetuista lasimaalauksista on tehty kirkkoja varten. Museoviraston Kuvakokoelmiin on luetteloitu kirkollisten lasimaalausten kokoelmakansio, johon Wuoriot ovat dokumentoineet toteuttamansa kristilliset lasimaalaukset. Lähes kaikille näille teoksille on löydettävissä luonnospiirustukset ja jopa 1:1 mallipohjat, jotka mahdollistaisivat esimerkiksi lasimaalausten rekonstruktiot. Huomionarvoista on, että kokoelmasta löytyy jo tuhoutuneiden kirkkojen lasimaalauksia.

Taitelija Fritz Hilbertin Kalajoen kirkon koristemaalaussuunnitelma
Taitelija Fritz Hilbertin (1907–1988) Kalajoen kirkon koristemaalaussuunnitelma vuodelta 1929. Kirkko paloi vuonna 1930, mutta edellisenä vuonna maalaamossa valmistuneet taiteilija Gunnar Forsströmin (1894–1958) lasimaalaukset saatiin pelastetuiksi.
Kuva: Matti Kilponen / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero KY162:255
Lasimaalausluonnos tuntemattomaan kohteeseen
Lasimaalausluonnos tuntemattomaan kohteeseen. Kuvassa Vapaaherrallisen Mannerheim-suvun vaakuna sekä vapaudenristin suurristi miekkojen kera.
Kuva: Matti Kilponen / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero KY162:964
Taiteilija Fritz Hilbertin porrastilan koristemaalaussuunnitelma
Taiteilija Fritz Hilbertin (1907–1988) tekemä porrastilan koristemaalaussuunnitelma vuodelta 1957. Kohde sijaitsi Helsingin Arkadiankadulla.
Kuva: Matti Kilponen / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero KY162:142
Taiteilija Fritz Hilbertin porrastilan koristemaalaussuunnitelma
Taiteilija Fritz Hilbertin (1907–1988) tekemä porrastilan koristemaalaussuunnitelma vuodelta 1957. Kohde sijaitsi Helsingin Arkadiankadulla.
Kuva: Matti Kilponen / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero KY162:102

Ullakon kätköissä

Aineiston suurin anti ei ulotu pelkästään kirkkoihin tai julkisiin rakennuksiin tehtyihin lasi- ja koristemaalauksiin. Kokoelmassa on säilynyt useita yksityisomistukseen tehtyjen lasimaalausten luonnoksia, joiden olemassaolosta ei tiedetä välttämättä mitään. Taideteosten tilaajina olivat yleensä johtavat virkamiehet, teollisuusjohtajat ja konsulit mutta myös lääkärit, insinöörit ja muu varakkaampi herrasväki. Suunnittelijoina näissäkin olivat ajan tunnetut taiteilijat. Jos jollain on ullakon kätköissä Wuoriolla tehty lasimaalaus, lisätietoja teoksen vaiheista voi etsiä Museoviraston Kuvakokoelmista.

S. Wuorion maalausliikkeen omat mestarit

 • Gunnar Forsström
 • Fritz Hilbert
 • Hugo Lindkvist
 • Salomo Wuorio

Muut taiteilijat ja arkkitehdit

 • Alvar Aalto
 • Lauri Ahlgren
 • Runar Allén
 • Willy Baer
 • Haakon Björkenheim
 • Arno Rafael Blomstedt
 • Elsi Borg
 • Kalle Carlstedt
 • Alvar Cavén
 • Erik O.W. Ehrström
 • Olga Ehrström
 • Oskar Elenius
 • Henry Ericsson
 • Onni J. Ermala
 • Runar Finnilä
 • Akseli Gallen-Kallela
 • Axel Haartman
 • Birger Hahl
 • Greta Hult
 • Edvin Hämäläinen
 • Toini Kallio
 • Eino Kauria
 • Einari Kyöstilä
 • Ilmari Launis
 • Urho Lehtinen
 • Yrjö Lehtiö
 • Paavo Leinonen
 • Berndt Lindholm
 • Hannes Malisto
 • Karin Mascitti-Slotte
 • Arne W. Rancken
 • Eino Rafael Rapp
 • Eliel Saarinen
 • Antti Salmenlinna
 • Allan Schulman
 • Lennart Segerstråle
 • Evert Toivonen
 • Bruno Tuukkanen
 • Karl Walter Wahlroos
Salomo Wuorion lasimaalausluonnos
Salomo Wuorion lasimaalausluonnos pyöröikkunaan vuodelta 1904. Keskusaiheena komeilee Kustaa Vaasa. Kuva: Matti Kilponen / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero KY162:1165.

Linkit:

Gerda ja Salomo Wuorion säätiö

Museoviraston Kuvakokoelmat

Museoviraston Kuvakokoelmat Facebookissa

Museoviraston Kuvakokoelmat Instagramissa

Asiasanat: arkkitehtuuri, arkkitehdit, kirkkorakennukset, jugend, taide, kirkkotaide, kristillinen taide, lasitaide, lasimaalaukset, lyijylasityöt, koristemaalaukset, mainoskyltit, mainokset, yritykset, koristemaalarit, maalarimestarit, koristetaiteilijat, taiteilija

Pääkuvan tiedot: Taiteilija Edvin Hämäläisen vuonna 1936 suunnitelmat lasimaalaukset Suojeluskuntain päällystökouluun Tuusulaan. Kuva: Matti Kilponen / Museoviraston Kuvakokoelmat, kuvanumero KY162:1164.