2021 / Kulttuuriperinnön kasvo

Valtakunnallisesti merkittäviä muinaisjäännöksiä etsimässä

Jouni Taivainen

Arkeologi Teija Tiitinen työskentelee Museovirastossa projektipäällikkönä Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet (VARK) -hankkeessa. Teija kertoo, että kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on seuloa Suomen kymmenistä tuhansista tunnetuista muinaisjäännöksistä ne kaikkein arvokkaimmat ja edustavimmat, joiden kautta saadaan mahdollisimman hyvä kuva maamme muinaisuudesta.

”Hankkeessa mietitään mm. sitä, mitkä kohteet ovat niin merkittäviä, että ne pitää säilyttää kaikissa olosuhteissa, ja mitkä taas voitaisiin tutkimusten jälkeen tarvittaessa poistaa. Kyseessä on siis maankäytön suunnittelun pohjaksi tuleva aineisto”, toteaa Tiitinen.

”Hankkeen tuloksena syntyvästä luettelosta ei kuitenkaan tule staattinen, vaan sitä tullaan varmasti päivittämään aika ajoin” sanoo Tiitinen ja jatkaa: ”Esimerkiksi historiallisen ajan muinaisjäännösten arvostuksen nousu ja uusien muinaisjäännöstyyppien esiin tulo ovat uutta verrattuna aiempaan. Jatkossa myös kohteiden säilyneisyyttä ja suojelutilannetta pitää seurata, jotta niihin liittyvät arvot voidaan turvata luonnon ja ihmisen aiheuttamilta muutoksilta”.

Turkulainen Teija on työskennellyt Museovirastossa vuodesta 1990 lähtien, alussa muinaisjäännösten hoitoyksikössä ja sittemmin Länsi-Suomen kulttuuriympäristön suojeluyksikössä intendenttinä. Teija kertoo, että VARK-hankkeeseen hänet veti työn mielenkiintoisuus ja haastavuus

Teija Tiitinen
Kuva: Sari Mäntylä-Asplund.

Mukana valtakunnanlaajuinen arkeologien verkosto

Tiitinen kertoo, että hankkeessa on mukana Museoviraston arkeologien lisäksi alueellisten vastuumuseoiden sekä Metsähallituksen arkeologeja ympäri maata.

”Maastotyö on tärkeä osa hankkeen toimintaa, mutta ennen kentälle menoa on jo tehty valtava urakka mietittäessä, mitkä kohteet ovat niitä, joita maastossa mennään tarkastamaan” sanoo Tiitinen ja jatkaa: ”Maastossa arkeologin tehtävänä on mm. tarkastaa kohteen kunto ja laajuus sekä kuvata kohdetta ja siihen kuuluvia rakenteita.”

Maastopäivä – ryssänuunien jäljillä saaristossa

”Millainen sitten on arkeologin työpäivä maastossa?”, kysyn Teijalta. Hän kertoo esimerkkinä elokuisesta retkestä Naantalin Väärämaansaareen.

”Tarkastimme siellä alueen, jolla tietojen mukaan piti olla 63 ryssänuunia. Ne liittyvät saaristossa edelleenkin elävän perimätiedon mukaan isonvihan aikaiseen venäläislaivaston liikehtimiseen alueella. Tarkistettavan kohteen erityislaatuisuuden vuoksi lähetimme maanomistajille etukäteen tiedotteen tarkastuksesta. Oli mukava huomata, kuinka ystävällisesti ja avuliaasti he suhtautuivat meihin. Saimme jopa kyydin saareen yhden maanomistajan veneellä, ja hän oli meille myös alkuvaiheessa oppaana”.

Teija kertoo, että saaressa olivat mukana myös Metsähallituksen ja alueellisen vastuumuseon edustajat. Lisäksi maanomistajilta saatiin tarkastuksen yhteydessä uusia tietoja muinaisjäännöksistä. Niiden perusteella löytyi mm. kalliohakkaus, joka liittynee vuoden 1833 kesänuotan vetoon.

Päivän päätteeksi kahvitauolla voitiin todeta, että lähes kaikki uunit löytyivät maastosta. Niiden joukossa oli myös yksi hienoimmista uuneista, jonka Teija on nähnyt. Päivä saaressa oli helteinen ja kaunis mutta myös rankka, sillä kallioita kuljettiin ylös ja alas sekä saarta ristiin rastiin. ”No, se oli sellainen päivä, toisinaan mennään räntäsateessakin. Arkeologin päivät ovat aina erilaisia”, naurahtaa Teija lopuksi.

Ryhmäkuva
Arkeologeja tauolla Naantalin Väärämaansaaressa. Kuva: Teija Tiitinen, Museovirasto.

Linkit:

Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet (VARK) -hanke

Asiasanat: arkeologia, VARK

Pääkuvan tiedot: Täydellisesti säilynyt ryssänuuni Naantalin Väärämaansaaressa. Kuva Teija Tiitinen, Museovirasto