2023 / Kulttuuriperinnön kasvo

Alueellista taidemuseotyötä

Aino Sainio & Tuija Visuri & Selina Väliheikki

Alueelliset vastuumuseot ovat asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita alueensa kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä. Alueellisten vastuumuseoiden tehtävät jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: alueellisen museotoiminnan edistämistehtävään, kulttuuriympäristötehtävään ja alueelliseen taidemuseotehtävään.

Maassamme on 17 alueellista vastuumuseota, jotka hoitavat alueellista taidemuseotehtävää. Ne toimivat taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijoina sekä kehittävät ja edistävät toimialansa yhteistyötä sekä taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta.

Tässä artikkelissa alueellisen taidemuseotyön tiimi kertoo, kuinka he tekevät yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa ja mikä heitä eniten innoittaa alueellisessa vastuumuseotyössä.

Oulun taidemuseon kuraattorin (vas.), vastuumuseotutkijan, intendentin ja maalauskonservaattorin kahvihetki Puolangan Pessimismitalolla. (Matkalla Mustarindan Kasvisto-kesänäyttelyyn Hyrynsalmelle.) Kuva: Selina Väliheikki.

Aluemuseotyöllä pitkät juuret

Aluetaidemuseotyötä on tehty Oulun taidemuseossa vuodesta 1983 asti. Vastuumuseouudistuksen myötä aluetaidemuseotutkijan tehtävänimike muutettiin vastuumuseotutkijaksi. Alueemme on vuodesta 1983 asti ollut sama, eli alkujaan Oulun lääni ja sittemmin Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.

Vastuumuseouudistus toi mukanaan toimintakausien tarkat työsuunnitelmat tavoitteineen sekä työstä tehtävän raportoinnin, mikä on edellyttänyt myös toiminnan tapojen ja tavoitteiden uudelleen arviointia.

Millaiset roolit teillä on tiimissänne?

Oulun taidemuseon vastuumuseotutkija ja alueellinen konservaattori kuuluvat Museo- ja tiedekeskus Luupin alueellisen vastuumuseon tiimiin, jota johtaa kulttuuriperintötyönjohtaja.

Näemme, että alueellinen taidemuseotehtävä on koko taidemuseon läpileikkaavaa toimintaa ja pyrimme kehittämään toimintaamme edelleen vahvemmin sitä kohti.

Vastuumuseotutkijan ja konservaattorin tehtäviin kuuluu paljon matkustamista alueella, joten näissä tehtävissä toimitaan usein myös kontaktihenkilöinä alueen toimijoiden ja Oulun taidemuseon ja koko Museo- ja tiedekeskus Luupin välillä. Tehtävissä korostuu alueelta nousevien toiveiden ja tarpeiden kuuntelu sekä pyrkimys vastata niihin.

Maalauskonservaattori arvioi kuntoa Tyrnävän kunnan taidekokoelmaan kuuluvista kuvataiteilija Kirsi Jokelaisen maalauksista. Kuva: Tuija Visuri.

Työskentelemme Oulun taidemuseolla vaihtelevien projektien mukaisesti eri työryhmissä. Vastuumuseotutkijan koordinoimissa kiertonäyttelyiden ja minitaidekaappien projekteissa voivat olla mukana vastuumuseotutkijan ja konservaattorin lisäksi esim. museomestarit, museolehtorit, digitaalisen dokumentoinnin asiantuntija, graafinen suunnittelija, visualisti ja digitaalisen viestinnän asiantuntija.

Näissä projekteissa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat tietysti alueeseemme linkittyvät taiteilijat. Kokoelma-amanuenssi ja intendentti ovat mukana Oulun taidemuseon kokoelmista toteutettavien kiertonäyttelyiden suunnittelussa.

Vastuumuseotutkija ja intendentti ovat mukana useissa julkisen taiteen hankintojen työryhmissä alueella. Konservaattoreiden ja museomestareiden asiantuntemusta voidaan myös hyödyntää, kun pohditaan esimerkiksi taideteosten materiaaleihin, ripustukseen ja sijoituspaikkoihin liittyviä ratkaisuja. Digitaalisten sisältöjen asiantuntija voi olla mukana verkkosivu- ja verkkogalleriahankkeissamme.

Kuvataiteilija ja lavastaja Heidi Kestin minitaidekaappi mini-LELU-ILO rakentuu Oulun taidemuseolla. Kuva: Tuija Visuri.

Oulun taidemuseon näyttelytoiminnassa on vahva paikallinen ja alueellinen painotus. Näyttelyiden yhteydessä pyrimme tukemaan alueemme taiteilijoita mm. valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen rakentamisessa esim. kuraattoritapaamisten ja portfoliokatselmusten myötä. Näyttelykuraattori ja vastuumuseotutkija sekä konservaattori tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään sekä alueemme taiteilijaseurojen, taidetoimijoiden ja taiteilijoiden kanssa.

Vuonna 2021 toteutimme Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueiden kunnallisille kulttuuritoimijoille kyselyn, jolla kartoitimme palveluidemme saavutettavuutta, ajankohtaisuutta ja kehitystoiveita. Saatujen vastausten pohjalta olemme hahmotelleet suuntaviivoja tuleville vuosille. Kiertonäyttelytoiminta on ollut keskeinen osa alueellista toimintaamme jo 30 vuotta, ja se taitaa olla alueella toivotuin, tunnetuin ja näkyvin toimintamuotomme.

Viime vuodesta alkaen olemme laajentaneet Oulun taidemuseon taidekaappitoimintaa Oulun alueelta maakuntiin. Alueen taiteilijoilta tilattavat minitaidekaapit toteutetaan taiteilijan ja taidemuseon työryhmän yhteistyönä, ja ne kiertävät alueen päiväkodeissa sekä tulevaisuudessa myös ikäihmisten palveluissa, kuten palvelutaloissa ja päiväkeskusryhmissä.

20220803 123042
Tutustumassa Mustarindan Kasvisto-kesänäyttelyyn Hyrynsalmella. Kuva: Tuija Visuri.

Kuinka teette yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa

Teemme yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa monin eri tavoin.

Teemme yhteistyötä alueeseemme linkittyvien taiteilijoiden kanssa näyttelyiden ja työpajojen muodossa. Tallennamme taiteilijahaastatteluja tutkimus- ja näyttelykäyttöön.

Annamme neuvontaa kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa kunnille, paikallisille museoille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Teemme kuntavierailuja ajankohtaisissa kuvataideasioissa, esimerkiksi näyttelyt ja julkisen taiteen hankinnat.

Teemme kuntien taidekokoelmien inventointeja, ja tavoitteenamme on kuratoida joka kunnassa inventointityön päätteeksi näyttely taidekokoelman teoksista. Tavoitteena on lisätä taidekokoelman tunnettuutta ja arvostusta. Inventointityöhön liittyy myös taideteosten kuntotarkastuksia niin alueen kunnissa kuin alueen museoissa. Konservaattori antaa neuvontaa myös yksityiskokoelmista.

Olemme mukana erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä, kuten julkisen taiteen ohjaus- ja työryhmissä, Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointiverkostossa, Pohjois-Pohjanmaan liiton Kulttuurikenno-hankkeessa ja Taidekansallispuisto-hankkeessa Kainuussa.

Näyttelytuotannoissa teemme yhteistyötä alueemme taiteilijoiden, yhdistysten ja museoiden kanssa. Kiertonäyttelyiden puitteissa teemme tällä hetkellä yhteistyötä alueemme päiväkotien kanssa ja tulevaisuudessa laajennamme yhteistyötä ikäihmisten palveluihin. Taidetestaajissa työskentelemme alueemme 8.-luokkalaisten kanssa.

Tutustumassa Mustarindan Kasvisto-kesänäyttelyssä kuvataiteilija Topi Juntusen akvarelleihin. Selina Väliheikki.

Mikä teitä erityisesti innoittaa alueellisessa vastuumuseotyössä?

Omaleimaiset paikat, alueet, projektit sekä tutustuminen alueemme taiteilijoiden työhön innoittavat. Pääsemme usein myös taidemuseon seinien ulkopuolelle tutustumaan erilaisiin kokoelmiin ja näkemään ainutlaatuisia paikkoja sekä tapaamaan eri toimijoita.

Moniammatillinen ja asiantunteva työyhteisö Oulun taidemuseolla ja Museo- ja tiedekeskus Luupissa innoittaa kokeilemaan uutta ja kehittämään alueellista taidemuseotyötä. Asiantuntijuutta on hienoa saada välittää vastuualueellamme.

Kirjoittajat edustavat Oulun taidemuseota

Linkit

Oulun taidemuseo - Museo- ja tiedekeskus Luuppi - Oulun kaupunki (ouka.fi)

Asiasanat: taidemuseo, vastuumuseo, alueellinen, moniammatillisuus, yhteistyö

Pääkuvan tiedot: Yksityiskohta kuvataiteilija, lavastaja Heidi Kestin minitaidekaapista mini-LELU-ILO. Oulun taidemuseon minitaidekaapit ovat uniikkeja tilausteoksia alueeseemme kytkeytyviltä taiteilijoilta. Niitä lainataan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun päiväkoteihin. Kuva: Mika Friman