2023 / Näkökulma

Kulttuuriperintöä koululaisille

Johanna Aartomaa

Seitsemäsluokkalaisia seisoo hiljaisena, kun meritaistelua kuvaava virtuaaliesitys päättyy sanoihin ”sodassa ei ole voittajia”. Vaikka 1700-luvusta ei ole nykyihmisellä muistikuvia, tarttumapintaa niinkin kaukaisten ihmisten kokemuksiin ja konflikteihin voi muodostua.

Seuraavaksi oppilaat lukevat 1700–luvulla syntyneiden ihmisten elämästä. Pienryhmissä he selvittävät, mistä maasta henkilö oli kotoisin ja miettivät, tuliko hän vapaaehtoisesti meritaisteluun. Mahtoiko hän olla onnellinen? Joukossa on sotilasuralle päätynyt myrskyläläinen, joka joutui sotavangiksi, mutta vapauduttuaan teki merkittävän uran; riikinruotsalainen piika, jonka kerrotaan pelastaneen sotalaivan ja ruotusotilaaksi määrätty ahvenanmaalainen renki, joka selvisi sodasta, mutta menetti ikätoverinsa. Yksilöiden henkilötarinoita tarkastellessa asiat eivät näytä mustavalkoisilta.

Näitä teemoja käsitellään kotkalaisten seitsemäsluokkalaisten kanssa Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyssä. Suomen merimuseon ja Kymenlaakson museon yhteinen näyttely kertoo Itämeren suurimmasta meritaistelusta ja sen jälkeen rakennetusta Ruotsinsalmi-Kyminlinna-kaksoislinnoituksesta. Ruotsinsalmen toinen meritaistelu ja linnoitus sijaitsivat nykyisen Kotkan alueella. Kaikki Kotkan 7. luokat käyvät näyttelyssä Kotkan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti.

Kulttuurikasvatussuunnitelma ammentaa alueen kulttuurista

Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana opetusta. Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden kokea taidetta ja osallistua monipuolisesti oman alueensa kulttuuriin.

Esimerkiksi Hämeenlinnassa viidesluokkalaiset tutustuvat Hämeen linnaan, jotta he oppivat tuntemaan linnan merkityksen alueelle. Samoin Olavinlinnassa vierailee viidesluokkalaisia linnan, Savonlinnan kaupungin sivistystoimen ja Savonlinnan oppaat ry:n yhteistyön mahdollistamana. Näiden pitkään toimineiden yhteistyökuvioiden rinnalle tulee uusiakin: keväällä 2022 pilotoitiin Kirkkonummen kunnan tarjoamat käynnit alakouluikäisille kansallisromanttisen arkkitehtuurin helmeen, Hvitträskiin.

Näiden kaikkien kohteiden taustalla on Suomen kansallismuseo, mutta yhtä lailla kouluille räätälöity tarjonta voi olla kuntien, kolmannen sektorin tai yksittäisten taiteilijoiden tuottamaa.

Ruotsinsalmen merilinnoitus sijaitsi nykyisen Kotkan keskustan alueella Kotkansaarella. Vuorovaikutteinen pienoismalli on inspiroinut lähikoulun opettajia teettämään oppilailla omat pienoismallinsa kotisaaresta. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto.

Kotkan kulttuuripolku tuo Vellamon museoihin

Kotkassa kulttuurikasvatussuunnitelma toteutetaan ns. kulttuuripolkuna, jossa jokaiselle luokka-asteelle on valittu kotkalaiselle taiteelle ja kulttuurille ominainen teema. Kulttuuripolku on osa kunnan opetussuunnitelmaa eikä sen sisältöjä ole sidottu tiettyihin oppiaineisiin. Kulttuuripolku toteutetaan kulttuurin toimijoiden, taidelaitosten, taiteilijoiden, opettajien ja oppilaiden yhteistyönä. Lastenkulttuurikeskus koordinoi toimintaa. Kulttuuripolun vierailut, työpajat ja kuljetukset ovat maksuttomia päiväkodeille ja kouluille. Kustannuksia jaetaan lastenkulttuurin, opetustoimen ja kulttuurilaitosten kesken.

Kotkan kaupungin kouluista kaksi ikäluokkaa käy vuosittain Merikeskus Vellamon museoissa, Suomen merimuseossa ja Kymenlaakson museossa. Ensimmäiset luokat käyvät Kymenlaakson museossa ja seitsemännet luokat Suomen merimuseossa. Viime vuosina molemmat luokka-asteet ovat käyneet kesällä 2020 avatussa, museoiden yhdessä tuottamassa Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyssä. Kulloisestakin näyttelytarjonnasta valitaan parhaat ja pedagogisiin tavoitteisiin sopivimmat palat tarjolle.

Identiteetti ja ihmisyys

Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyn tavoitteena on ollut alueen asukkaiden identiteetin vahvistaminen. Yksi keino siinä ovat koululaisten museokäynnit. Ekaluokkalaiset tutustuvat toiminnallisella kierroksella Ruotsinsalmen merilinnoituksen elämään. Millaista oli arki Ruotsinsalmen kaduilla ja kujilla? Mitä linnoituksen taloissa syötiin, miten pukeuduttiin? Mitä oman koulun tai kodin kohdalla oli kaksisataa vuotta sitten?

Seitsemäsluokkalaisille näyttely tarjoaa seudun historian lisäksi mahdollisuuden käsitellä monimutkaisia konflikteja eri näkökulmineen. Näyttelyn haluttiin avaavan uusia näkymiä niin suomalaisten, ruotsalaisten kuin venäläistenkin kohtaloihin sodassa. Historiallinen konflikti itsevaltiuden ajalta tuo perspektiiviä myös nykyaikaan.

Historia antaa eväitä ihmisyyteen nykyisyyttä ja tulevaisuutta varten.

Linkit

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Kohtalonaruotsinsalmi.fi

Asiasanat: museot, kulttuurikasvatus, alakoulu, opetus, Kulttuurikasvatussuunnitelma

Pääkuvan tiedot: Valokuvaaja Elina Simosen potrettikuvia historiallisista henkilöistä Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyssä. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto.