2017 / Valokeilassa

Katse perintöön: Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Ulla Salmela

Mikä on juurien ja kulttuuriperinnön merkitys yhteiskunnan rakennusaineena nyt ja tulevaisuudessa? Kulttuuriperintö on valittu ensimmäistä kertaa eurooppalaisen teemavuoden aiheeksi 2018. Vuosi tarjoaa eri tahoille ympäri Eurooppaa mahdollisuuden toteuttaa kulttuuriperintöön liittyviä projekteja, tapahtumia, aloitteita ja kampanjoita. Nyt on aika miettiä, miten sinä tai yhteisösi voitte nostaa kulttuuriperinnön esiin. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

SUOMESSA VUODEN pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. Teemavuosi kannustaa yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita kehittämään uusia toimintamalleja ja kokeilemaan erilaisia tapoja edistää vuorovaikutusta sekä yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön.

Teemavuoden kansallisena tavoitteena on edistää osallisuutta ja osallistumista sekä lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta, saatavuutta (myös digitaalista) ja kulttuuriperinnön kestävää käyttöä. Keskeisenä tavoitteena on osoittaa, miten kulttuuriperintö toimii kohtaamisten paikkana ja vuoropuhelun välineenä, sosiaalisena voimavarana.

EU-tasolla kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tavoitteissa yhdistyvät eurooppalaisuus ja paikallisuus. Vuoden aikana yhä useammalla on mahdollisuus tutustua Euroopan moninaiseen kulttuuriperintöön ja pohtia samalla sen merkitystä omassa arjessa.