Ulla Salmela toimii yli-intendenttinä Museoviraston Kulttuuriympäristöpalveluissa.