Kirjoittaja on erikoistutkija Museoviraston Museoalan kehittäminen -osastolla.