Kirjoittaja toimii kehittämisjohtajana Museovirastossa Museoalan kehittäminen -yksikössä.