Kirjoittaja on toiminut viestintäsuunnittelijana Museovirastossa.