Kirjoittaja on Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston johtaja.