Kirjoittaja on erikoistutkija Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolla.