Kirjoittaja toimii yli-intendenttinä Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osastolla.