Kirjoittaja toimii yli-arkkitehtina Museoviraston Kulttuuriympäristöpalveluissa.