Kirjoittaja on projektipäällikkö Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osastolla.