Kirjoittaja toimii erikoistutkijana Museoviraston Kulttuuriympäristöpalveluissa.