Kirjoittaja on toiminut korkeakouluharjoittelijana Museovirastossa Museoalan kehittäminen -yksikössä keväällä 2018.