Kirjoittaja toimii amanuenssina Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osastolla.