2017 / Pääkirjoitus

Sinun kulttuuriperintösi, meidän perintömme

Aura Kivilaakso & Sari Häkkinen

Meillä on jokaisella oma, itselle tärkeä kulttuuriperintömme. Suhde siihen on läheinen ja henkilökohtainen. Erilaiset käsitykset kulttuuriperinnöstä ja vaikkapa sen suojelemisen tarpeesta herättävät tunteita, joskus arvoristiriitojakin. Samalla kulttuuriperintö on myös yhteinen voimavara. Monet viimeaikaiset projektit, kuten Yhteinen perintö -hanke, jolla museoala yhdessä juhlistaa itsenäisyyden juhlavuotta, ovatkin kiitettävästi painottaneet tätä puolta kulttuuriperinnöstä.

ME MUSEOVIRASTOSSA pidämme tärkeänä, että keskustelu kulttuuriperinnöstä jatkuu. Kulttuurista perinnöksi -verkkojulkaisu on yksi tapa tuoda kulttuuriperinnön eri puolia julkiseen keskusteluun. Kerran vuodessa ilmestyvän julkaisun tarkoituksena on nostaa näkyville ajankohtaisia kulttuuriperintöön liittyviä ilmiöitä ja kertoa siitä, mikä on tarinallemme tärkeää ja mikä kestävää. Julkaisu valottaa kulttuuriperinnön eri muotoja ja sitä, mitä merkitystä kulttuuriperinnöllä on yksittäisille ihmisille ja yhteiskunnalle.

Juuri nyt kulttuuriperintö on myös hyvin ajankohtainen teema. Suomi on päättämässä nelivuotisen kautensa Unescon maailmanperintökomitean jäsenenä, ja kulttuuri- ja luonnonperinnön vaalimisen merkitys on huomioitu jopa YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (Agenda 2030). Myös kansalaistoimijat ovat entistä valveutuneempia. Vuonna 2018 vietetäänkin eurooppalaista kulttuuriperinnön teemavuotta, joka kannustaa kansalaisia, järjestöjä ja yhteisöjä tuomaan oman kulttuuriperintönsä näkyviin ja vaalimaan sitä.

Kulttuurista perinnöksi -julkaisun artikkelit taustoittavat kulttuuriperintöön liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä laajemmasta näkökulmasta sekä kertovat esimerkkejä yksittäisten kansalaisten tekemästä kulttuuriperintötyöstä. Julkaisun tietoiskut pyrkivät antamaan yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa museokävijöistä sekä Museoviraston avustustoiminnasta. Toivomme, että artikkelit puhuttelevat, viihdyttävät ja ennen muuta herättävät lukijoissa ajatuksia. Antoisia lukuhetkiä kulttuuriperinnön, sen vaalijoiden ja aktiivisten harrastajien parissa