2023 / Pääkirjoitus

Verkostojen voima kulttuuriperintötyössä

Pirjo Hamari

Museovirasto asettaa itselleen strategiassa tavoitteen, johon pyrimme kaikessa toiminnassa. Se on ”Yhdessä kohti yhteiskunnallisesti vaikuttavaa kulttuuriperintötyötä”. Lauseeseen on kerätty moni meille tässä hetkessä tärkeä ulottuvuus, josta nostan tämän vuosijulkaisun yhteydessä esille erityisesti yhdessä tekemisen. Strategian mukaisesti teemme asiat yhdessä, kohtaamme ihmiset aidosti ja innostamme kaikkia kokemaan osallisuutta kulttuuriperintöön.

Yhdessä tekeminen tarkoittaa meille tasa-arvoisia kumppanuuksia ja oikeita verkostoja. Organisaationa olemme jo pitkään muuttaneet toimintatapojamme, jotta olisimme entistä parempia kohtaamaan erilaisia ihmisiä: asiakkaita, kumppaneita, kysyjiä, kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita. Tämä on tärkeää, ei ainoastaan siksi että se on eettisesti oikea tapa toimia, mutta myös siksi että yhdessä tekeminen on tärkeää vaikuttavuuden näkökulmasta. Toiminnalle ei synny kunnollista vaikuttavuutta, ellei sitä tehdä moninaisten toimijoiden ja asianosaisten kanssa yhdessä.

Tässä numerossa yhdessä tekeminen on esillä monessa toiminnastamme kertovassa jutussa, ja myös artikkeleissa, joissa kuvataan tärkeiden kumppaneittemme toimintaa. Yksi merkittävä ja vahva verkosto kulttuuriperinnön vaalimisen näkökulmasta ovat alueelliset vastuumuseot, jotka ovat museolain uudistuksen myötä yhä merkittävämpi oman alueensa kulttuuriperinnön asiantuntija ja vaalija.

Tässä numerossa saamme tutustua sekä alueelliseen kulttuuriympäristötyöhön Pohjois-Karjalassa että alueelliseen taidemuseotyöhön Pohjois-Pohjanmaalla. Tämän verkoston työ ulottuu myös paikallismuseoihin, joita Suomessa on satoja. Niissä tehdystä, erityisesti vapaaehtoisuuteen perustuvasta työstä voi lukea tästä numerosta. Verkostot ja yhdessä tekeminen osoittavat vahvuutensa myös silloin, kun käsitellään vaikeita asioita, kuten Ukrainan sotaa tai kulttuurisesti moninaisten yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Lisää esimerkkejä yhdessä tekemisestä ja erilaisten verkostojen voimasta löytyy tämän numeron muistakin artikkeleista.

Tämä kirjoitus saattoi minut taas kertaalleen palaamaan strategiaamme eli tapoihin, joilla haluamme toimia: Toimimme yhdessä kumppaneittemme kanssa ja kehitämme tapoja kohdata ihmisiä. Meidät on helppo saavuttaa ja olemme läsnä siellä, missä tekemiselle on tarvetta ja missä asioita tapahtuu. Kehitämme uusia digitaalisia palveluita, yhteistyön tapoja ja asiakasymmärrystämme. Olemme onnistuneet, kun toiminta ja kohtaamiset kanssamme koetaan myönteisiksi ja arvokkaiksi. Näissä on tavoittelemisen arvoista voimaa, yhteistyössä.

Pääkuvan tiedot: Kansallismuseon kesäpiha. Omar ElMrabt, Museovirasto.